speelgoed

Wat wij anders doen

Doelstelling

Het doel van Kinderopvang Beleef Natuurlijk is dat kinderen en ouders tot hun recht komen. Waarbij de kinderopvang meer is dan alleen een praktische oplossing zodat ouders kunnen werken.
Kinderopvang Beleef Natuurlijk is een plek waar:

  • kinderen talenten en mogelijkheden kunnen ontwikkelen
  • het kind opgevoed en begeleid wordt
  • kinderen leren met zichzelf en anderen om te gaan
  • zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een zelfverzekerd mens
  • respect voor mens, dier en omgeving is

Daarom vindt dit plaats in een groene omgeving die uitnodigt om deze talenten te kunnen en mogen ontwikkelen.

Visie

Wij geloven in de mogelijkheid om een plek te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en waar aan zijn behoeften tegemoet gekomen wordt. Dit geldt voor zowel het kind, de medewerker als de ouder.
Het is ons doel om een vriendelijke omgeving te scheppen, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. Hierdoor ontstaat een veilige basis, dan worden de kinderen geprikkeld om te ontdekken.

Pedagogische uitgangspunten

Een kind is van nature nieuwsgierig en heeft alles in zich om zelf de wereld te veroveren.
Door een kind de ruimte te geven kan hij  zich in zijn eigen tempo ontwikkelen vanuit een natuurlijke perspectief.
Bij een respectvolle omgang met een kind hoort ook dat er rekening gehouden wordt met zijn ritme. De verzorgingssituatie is bij uitstek de gelegenheid voor een dialoog tussen verzorgende en kind, waarin verschillende vormen van communicatie plaats vinden. Kinderen hebben onverdeelde aandacht nodig bij de verzorging.
Je mag een kind nooit dwingen, je probeert juist om tot samenwerking te komen.

  • Ik ga je nu optillen om een luier te verschonen
  • Dit is het washandje waarmee ik je handen ga wassen
  • Haal je jas maar, dan kan je deze aandoen

Dit geeft kinderen vertrouwen en het biedt de pedagogisch medewerker een houvast om met volle aandacht bij het kind te zijn en te blijven.
Als het kind in zijn eigen tempo zijn vaardigheden mag oefenen, heeft dat het voordeel dit pas te gaan uitvoeren als het eraan toe is en zich er zeker in voelt.
Een kind heeft volwassenen niet nodig om te leren kruipen, zich op te richten, te gaan zitten of te leren lopen. Het slaagt daar zelf in.
Kinderen leren zelf, als resultaat van hun eigen activiteiten en met onze hulpmiddelen.
Kinderen zijn gericht op communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek.

Alle vormen van communicatie zijn van belang.

Bij Kinderopvang Beleef Natuurlijk is veel aandacht voor kunstzinnige vorming om kinderen bewust te maken van de vele uitdrukkingsmogelijkheden.
Een pedagogisch medewerker moet goed kijken en luisteren. Door goed te kijken naar wie het kind is en wat hij kan, kunnen wij als kinderopvang goed aansluiten bij de ontwikkeling en beleving van het kind.

Door het documenteren, dat wil zeggen:

  • het maken van foto’s
  • het schrijven van verhaaltjes

maken wij het kijken en luisteren zichtbaar.