trein

Oudercommissie

Op dit moment heeft Kinderopvang Beleef Natuurlijk een Oudercommissie.

De Oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Henriëtte Dijks
  • Secretaris: Céline Polman
  • Penningmeester: Michaël Groen
  • Algemene/Creatieve leden: Miranda Wessels. Céline Polman, Rebecca Harms

Via de nieuwsbrief, overdracht, e-mail en ouderbijeenkomsten zullen alle ouders op de hoogte gehouden worden over de wettelijke adviesrechten van ouders:

  • Uitvoering kwaliteitsbeleid, waaronder kwaliteit van het personeel, groepssamenstelling en groepsgrootte en in het bijzonder het voeren van het pedagogischbeleid.
  • Het algemene beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.
  • De openingstijden
  • Het beleid rondom voorschoolse educatie
  • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Plaatsnemen in de oudercommissie?

Wanneer u graag in de Oudercommissie plaats wilt nemen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. Wij beschikken bij Kinderopvang Beleef Natuurlijk over een reglement Oudercommissie. Deze kunt u aanvragen bij de Oudercommissie.

 

020 Kinderopvang Beleef Natuurlijk mei 2022 Iris Sijbom Fotografie 2022 IR109797
021 Kinderopvang Beleef Natuurlijk mei 2022 Iris Sijbom Fotografie 2022 IR109811
034 Kinderopvang Beleef Natuurlijk mei 2022 Iris Sijbom Fotografie 2022 IR201590