trein

Oudercommissie

Op dit moment heeft Kinderopvang Beleef Natuurlijk een Oudercommissie.

De Oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Marise Heegen
 • Secretaris: Céline Polman
 • Penningmeester: Jeroen Veenstra
 • Algemene/Creatieve leden: Annemiek van der Werf
 • Vacature (voorkeur vanuit de BSO ouders)

Via de nieuwsbrief, overdracht, e-mail en ouderbijeenkomsten zullen alle ouders op de hoogte gehouden worden over de wettelijke adviesrechten van ouders:

 • Uitvoering kwaliteitsbeleid, waaronder kwaliteit van het personeel, groepssamenstelling en groepsgrootte en in het bijzonder het voeren van het pedagogischbeleid.
 • Het algemene beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.
 • De openingstijden
 • Het beleid rondom voorschoolse educatie
 • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • Wijziging van de tarieven van de kinderopvang.

Plaatsnemen in de oudercommissie?

Wanneer u graag in de Oudercommissie plaats wilt nemen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Oudercommissie. Wij beschikken bij Kinderopvang Beleef Natuurlijk over een reglement Oudercommissie. Deze kunt u aanvragen bij de Oudercommissie.