kindjes

Opzeggen

Wilt u de opvang opzeggen? Dan kunt u dit schriftelijk doorgeven, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn. 

Zendt u de opzegging naar het volgende post- of mailadres:

Pienhoek 1
7761 AC Schoonebeek
kinderopvang@beleefnatuurlijk.nl